Sopu Varsinais-Suomi on osa maanlaajuista kunniaan liittyviin konflikteihin keskittynyttä asiantuntijaverkostoa. Muita verkoston toimijoita ovat pääkaupunkiseudulla toimiva Loisto setlementin Sopu-työ http://soputila.fi ja Setlementti Tampereen https://www.didar.fi/

Hanke

Sopu-työn hanke on osa Auralan Setlementin toimintaa. STEA rahoittaa hanketta 2020-2022.

Auralan Setlementti

Lyhyesti Sopu-työn tavoitteena on kunniaan liittyvien konfliktien ja väkivallan ennaltaehkäiseminen yksilö- ja perhekohtaisen tuen, ryhmätoiminnan sekä koulutuksen avulla.

Hankkeessa jalkautetaan Loisto setlementti ry:n kehittämä ja toteuttama Sopu-työn malli ja käytännöt Varsinais-Suomeen siten, että Auralan Setlementti ry alkaa toteuttaa Sopu-työtä alueella.

Kunniaan liittyviä haitallisia ilmiöitä ovat esimerkiksi perheenjäsenen liikkumisen, sosiaalisen vapauden ja itsemääräämisoikeuden rajoittaminen, pakkoavioliitto, sukupuolielinten silpominen sekä kontrolloinnin ja pakottamisen välineenä käytettävä lähisuhdeväkivalta, josta äärimuotona kunniamurha.

Kohderyhmät

Kohderyhmää ovat yhteisöllisistä ja patriarkaalisista kulttuureista tulevat yksilöt, perheet ja yhteisöt, jotka ovat alttiita kunniakäsityksiin liittyville konflikteille, oikeusloukkauksille ja kunniaan liittyvälle väkivallalle. Lisäksi kohderyhmänä on heitä työssään kohtaavat ammattilaiset. Kunniaan liittyvä väkivalta kohdistuu useimmiten tyttöihin ja naisiin, joiden siveellisyyteen perheen, suvun tai yhteisön kunnia saattaa olla sidoksissa. Se voi kuitenkin kohdistua myös poikiin ja miehiin. Erityisen haavoittuvassa asemassa ovat seksuaali- ja sukupuolivähemmistöt.

Hankkeen tavoitteet

1. Kohderyhmä tulee tietoiseksi omista kunniakäsityksistään ja niiden vaikutuksista elämässään.
2. Yksilöiden, perheiden ja yhteisöjen keinot ratkaista kunniaan ja elämänvalintoihin liittyvä konflikteja perus- ja ihmisoikeuksia kunnioittaen ja väkivallattomasti vahvistuvat.
3. Yksilöt, perheet ja yhteisöt tulevat kokonaisvaltaisesti tuetuiksi.
4. Tietoisuus kunniaan liittyvistä käsityksistä ja kunniaan liittyvän väkivallan ilmenemisestä ja vaikutuksista lisääntyy ammattilaisten parissa.
5. Verkostomainen, moniammatillinen ja monitoimijainen työskentely ja osaaminen kunniakonflikti- ja kunniaväkivaltatyössä alueella vahvistuu.

Hankkeen toiminta

1. Ennaltaehkäisevä työ
• Järjestetään ryhmiä, joissa osallistujat voivat ohjatusti pohtia kunniaan liittyviä käsityksiään, arvojaan ja asenteitaan sekä niiden vaikutuksia omaan ja läheisten elämään ja perusoikeuksien toteutumiseen.
• Järjestetään kouluvierailuja luokkiin, joissa on paljon maahanmuuttajataustaisia nuoria.
2. Kriisi- ja konfliktityö
• Kriisi- ja konfliktityö on hankkeen ydintehtävää, ammatilliseen keskusteluun pohjautuvaa tukityöskentelyä kunniaan liittyviä haitallisia ilmiöitä kohtaavien yksiöiden, perheiden ja yhteisöjen kanssa. Kriisi- ja konfliktityössä sovelletaan Loisto setlementissä kehitettyä dialogisuuteen pohjautuvaa työskentelymallia.
3. Koulutus ja konsultaatio
• Hankkeessa jalkautetaan ammattilaisille suunnattujen koulutusten avulla Loisto setlementin Sopu-työssä karttunutta asiantuntijatietoa. Alueen ammattilaisille tarjotaan kunniakonflikteihin liittyvää konsultaatiota.
4. Verkostotyö
• Hankkeessa tehdään yhteistyötä kunniaan liittyvän väkivallan teemoissa viranomaisten, asiantuntijoiden ja järjestötoimijoiden kanssa.

Hankepäällikkö Aino, aino.sopu@aurala.fi, 050 316 7703

Hanketyöntekijä Hannaneh, hannaneh.sopu@aurala.fi, 050 316 7709

Etusivu

Share this Page